Brann

1. Brann må varsles straks

  • ring NØDTELEFON 110 – brannvakten.
  • Vær rolig bruk enkle ord:
  • Aktiver BRANNVARSLINGSANLEGGET. 

2. Evakuér straks bygningen

  • varsle/ redd ut alle som er truet av røyk eller brann. - IKKE BRUK HEISEN!

3. Forsøk å slokke (bare når dette ikke medfører fare for liv eller annen skade)

  • Brannslokningsapparat. Brannslange. Teppe.
4. Lukk dører og vinduer (når dette ikke medfører fare for liv eller annen skade)VED BRANN: RING BRANNVESEN 110Forebygging

1. Vær aktsom med bruk av åpen ild og varme.

  • De fleste branner i hjemmet starter med tørrkoking!

2. Sjekk tilstanden til brannslukker og røykvarsler jevnlig

  • Brannslukker skal vendes en gang hvert halvår, røykvarsler skal ha nytt batteri en gang i året.
3. Hold orden

  • -Rot i fellesarealer og rømningsveier øker sjansen for brann og gjør rømming vanskelig.


4. Ikke slipp uvedkommende inn i oppgangen

  • Folk som ikke hører hjemme i gården skal ikke oppholde seg i gården.


Bruksanvisning Eltek brannvarslingsanlegg: her
Ċ
Eivind Kvamme Jensen,
14. jun. 2012, 21:47
Ċ
Eivind Kvamme Jensen,
8. des. 2015, 22:06
Comments