Søppel

Avfall skal sorteres etter Renovasjonsetatens veileder her:

Avfall utover husholdningsavfall leveres en av kommunens gjenbruksstasjoner her:
Avfall skal ikke hensettes i gården. Kostnader for fjerning vil faktureres.
Comments