Vann

Vannlekkasje

1. Steng vannet

  • Stoppekran finnes på kjøkken eller i baderom. 

  • Hvis denne ikke finnes/ikke stopper lekkasjen, steng vannet i kjelleren. 


2. Begrens skadeomfanget

  • Ta opp så mye vann som mulig.


3. Varsle

  • Varsle vaktmester.


Unngå frost

  • La det stå varme på når du drar på ferie.
  • Vannet kan fryse i yttervegg, gulv eller tak hvis temperaturen i leiligheten blir for lav. Når det tiner igjen kan rørene sprekke. Store vannskader kan oppstå!


Tette sluk

  • Sluk og vannlås blir tett av hår, fett og annet rask. Løft på risten over sluket og fjern det som ligger oppi vannlåsen. IKKE bruk Plumbo i fast form(pulver), men flytende avløpsåpner. Følg anvisningen på flasken.

Legionella

  • Sørg for at dusjslange og dusjhode varmes opp til mer enn 65 grader
  • Legionellabakterier kan oppstå i vann som står stille og som ikke er varmere enn 60 grader. I dusjslangen og dusjhodet er vannet aldri over 40 grader. Sørg derfor at det av og til (minst en gang hvert halvår) renner vann med maksimal varme i mer enn fem minutter gjennom det. Dusjhodet kan også legges i klorinvann i en halv time.


Comments